fbpx
26 kwietnia 2023 Czas czytania: 7 min

Z kim rozmawiasz w trakcie projektu? Role w zespole

Rafał Dubel

Za każdym udanym projektem stoi cały zespół specjalistów. Każdy z nich ma przydzielone konkretne zadania na poszczególnych etapach prac. Niby brzmi prosto, ale pojęcia branżowe, takie jak Product Owner, Project Manager czy UX/UI Designer, mogą wpędzać w zakłopotanie. Po przeczytaniu tego artykułu zadania ekspertów, z którymi spotykamy się w trakcie tworzenia aplikacji mobilnych, przestaną być zagadką.

 

Podział ról w zespole

To, z kim klient rozmawia podczas prac nad aplikacją mobilną, zależy w dużej mierze od organizacji konkretnej firmy, jednak zazwyczaj wyznacza się albo jedną osobę, która jest odpowiedzialna za komunikację z klientem w trakcie trwania całego projektu, albo na każdym etapie klientem zajmuje się inna osoba, odpowiedzialna za konkretne zadanie. Przedstawimy wam, jak to wygląda u nas.

Projekt zaczyna się od „pierwszego kontaktu”, czyli tak zwanego discovery call. Zwykło się mawiać, że to najważniejsza rozmowa, jaką odbywa się podczas współpracy z software housem. Więcej o tym, jak przygotować się do rozmowy z SH, przeczytacie tutaj. W appvinio takie rozmowy prowadzi Mateusz, nasz CEO, i mogą one mieć formę rozmowy telefonicznej, wideorozmowy albo osobistego spotkania. To czas na omówienie pomysłu, celów, potrzeb biznesowych, obaw, a także zapoznanie się z propozycjami rozwiązań. Następnie zaczyna się już praca koncepcyjna – u nas w postaci warsztatów, w których uczestniczą, w zależności od potrzeb: przedstawiciel biznesowy, Project Manager, Analityk czy UX/UI Designer. W trakcie tych warsztatów powstaje koncept aplikacji, który stanowi solidną podstawę do dalszej pracy nad rozwojem projektu.

Od momentu, kiedy klient zdecyduje się na prowadzenie projektu przez nasz zespół, do gry wchodzi Project Manager. To on odpowiada za kontakt między zespołem a klientem, zbiera pytania od obu stron i przedstawia zamawiającemu potencjalne rozwiązania. Kolejne kroki to faza analityczna i faza designu, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, główną rolę odgrywają odpowiednio Analityk i UX/UI Designer (o tym, czym jest UI i UX design, możecie poczytać tutaj). Analityk, w porozumieniu z zespołem, określa, jakie narzędzia i technologie będą potrzebne do stworzenia oczekiwanego rozwiązania. W tym momencie powstaje także pierwszy szkic projektu oraz szczegółowy podział etapów i zadań. Praca UX/UI Designera zaczyna się od stworzenia prototypu aplikacji w formie „klikalnego” modelu. Służy on do ustalenia flow aplikacji poprzez utworzenie ścieżek, z których korzystać będą jej użytkownicy. Taki model ma symulować docelową aplikację i pomagać poczuć/zbadać, czy aplikacja jest intuicyjna i czy korzystanie z niej będzie dla użytkownika komfortowe. Ponadto UX/UI Designer odpowiada oczywiście za inne elementy, takie jak dobranie czcionki, kolorów czy narysowanie ekranów.

Na kolejny etap, czyli etap developmentu, mamy swój wypracowany pomysł, choć oczywiście, jeśli zachodzi taka potrzeba, dostosowujemy się do życzeń klienta. Tę fazę dzielimy na tzw. sprinty, zazwyczaj dwutygodniowe. Każdy taki sprint rozpoczyna się tzw. planningiem, czyli spotkaniem z klientem, w którym uczestniczą wszyscy członkowie zespołu. W jego trakcie planujemy, jakie zadania zostaną wykonane w trakcie najbliższego sprintu. W ciągu każdego sprintu odbywamy codzienne spotkania (tzw. daily), do których klient może dołączyć, choć nie jest to konieczne. Gdy zachodzi taka potrzeba, organizujemy również spotkania tematyczne z klientem, służące doprecyzowaniu zakresu założenia, nad którym aktualnie pracujemy. W takim spotkaniu z naszej strony bierze udział ta osoba, która jest odpowiedzialna za konkretne zadanie. Dwutygodniowy sprint kończy tzw. demo, czyli spotkanie w takim samym gronie, jak przy planningu, podczas którego pokazujemy klientowi, co zostało zrobione. To też czas na przekazanie nam wszelkich uwag i dodatkowych wymagań. W procesie developmentu główną rolę pełnią programiści, którzy odpowiadają za stworzenie kodu, realizującego wszystkie ustalone wcześniej założenia.

Na tym etapie swój udział mają również testerzy, dbający o wysoką jakość produktu. Ich zadaniem jest weryfikacja, czy wytworzone funkcjonalności działają zgodnie z założeniami projektu. W przypadku wykrycia odstępstw lub błędów, testerzy przekazują informacje do programistów w celu weryfikacji wykrytego zagadnienia. 

Po ukończeniu i zweryfikowaniu jakości produktu, następuje moment udostępnienia go użytkownikom w celu korzystania. Moment ten nie jest końcem współpracy, ponieważ wciąż pozostajemy w kontakcie z klientem, żeby monitorować działanie produktu i proponować ewentualne aktualizacje.

 

Komunikacja – klucz do sukcesu!

Komunikacja, czy to podczas tworzenia aplikacji mobilnej, czy w każdym innym aspekcie życia, jest bardzo ważna. Zaznaczmy od razu, że rozmowy nie muszą odbywać się stricte z klientem – może on wyznaczyć konkretną osobę, która będzie odpowiadała za kontakt z zespołem w trakcie trwania projektu. Nierzadko zdarza się również tak, że jedna osoba jest odpowiedzialna za ogólną komunikację z naszym zespołem, jednak w określonych tematach rozmawiamy z wyznaczonym przez zleceniodawcę specjalistą. Klienci bardzo często bagatelizują albo nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo ważny jest przepływ informacji i też nie są świadomi tego, jak duży wolumen czasu często jest na to potrzebny.

O ile projekt jest bardzo dobrze zdefiniowany, co wcale tak często nie następuje, albo jest bardzo prosty, to te spotkania zazwyczaj przebiegają sprawnie i szybko. Ale im tematyka jest bardziej specjalistyczna, na przykład w przypadku, gdy aplikacja obsługuje jakiś bardzo konkretny proces, tym więcej jest spotkań i więcej pytań, a my potrzebujemy więcej czasu ze strony klienta na rozmowy. Staramy się zawsze doprowadzić do tego, żeby produkt, który klient otrzymuje, odpowiadał jego potrzebom. Właśnie podczas tych spotkań musimy zebrać wszystkie założenia, które mamy potem przełożyć na kod. Jeśli osoba kontaktowa jest niedostępna czy odpowiada z opóźnieniem, znacznie utrudnia to stworzenie produktu, którego klient oczekiwał.

Komunikacja pozwala uniknąć wielu problemów, trzeba więc przygotować się na to, że tworzenie aplikacji wiąże się z dużą liczbą pytań ze strony zespołu. Trzeba to postrzegać jako coś pozytywnego, bo istnieją software house’y, które mówią, że zrobią projekt, potem nie ma z nimi kontaktu i ostatecznie klient dostaje kompletnie nie to, czego oczekiwał. Ze swojej strony zawsze robimy wszystko, żeby spotkania były przeprowadzane jak najsprawniej, m.in. przygotowując szczegółowe agendy. Mamy też, nie chwaląc się, pewną przewagę nad dużymi firmami, ponieważ nie ma u nas przerośniętych procedur wewnętrznych, które powodują wydłużanie się procesów decyzyjnych.

 

Jak skutecznie napisać brief aplikacji mobilnej?

Wiesz już, kto odpowiada za poszczególne zadania w trakcie tworzenia projektu, ale w ramach gratisu do tekstu dodamy jeszcze coś, co przyda się na samym początku – kilka wskazówek odnośnie briefu. Brief to dokument, w którym powinny znaleźć się dokładnie wymienione oczekiwania klienta wobec agencji czy software house’u. To pomaga już na starcie choćby w określeniu czasu trwania projektu oraz budżetu, który trzeba będzie na niego przeznaczyć. Oczywiście stworzenie takiego briefu nie jest konieczne przed przystąpieniem do rozmów. Nasz zespół podczas spotkania chętnie pomoże w zebraniu wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej znajdziesz kilka obszarów tematycznych, o których należy podyskutować na starcie projektu.

Na początku powinno się przedstawić, opowiedzieć trochę o firmie i wyjaśnić, czy planowana aplikacja jest częścią głównego biznesu, czy projektem pobocznym. Dzięki temu programiści mogą zaproponować różne – najodpowiedniejsze do potrzeb – rozwiązania. Następna część briefu to opis czynników, które będą miały wpływ na projekt. Warto jest określić, kto wchodzi w potencjalną grupę odbiorców – ważnymi elementami są m.in. wiek, płeć, stanowisko i wykształcenie, ponieważ to pozwala na optymalne dostosowanie interfejsu do użytkownika. Dobrze jest pochwalić się też wynikami badań rynkowych, jeśli takie są dostępne, opisać konkurencję, wskazać, czy planujesz aplikację wyłącznie na rynek krajowy, czy też zagraniczny… Każdy szczegół jest istotny. Należy też wskazać cel, dla którego aplikacja ma być stworzona. Z reguły głównym celem jest po prostu zysk – jak to w biznesie. Ale każda aplikacja ma w jakiś sposób służyć użytkownikowi. Dokładny opis tego, jakie potrzeby ma spełniać, pomoże w stworzeniu intuicyjnej, krótkiej ścieżki użytkowania od włączenia aplikacji do osiągnięcia celu.

Najważniejszym punktem briefu jest natomiast zakres funkcjonalności aplikacji. To da zespołowi deweloperskiemu obraz, co do tego, czy do spełnienia potrzeb użytkowników będą potrzebne jakieś dodatkowe ekrany (np. rejestracja, logowanie czy zakładka „Mój profil”). Kiedy lista już powstanie, warto też określić priorytety funkcji. Często używa się przy tym metody MoSCoW, czyli: M – must have (musi być), S – should have (powinno być), C – could have (może być), W – won’t have (nie powinno być, ale kiedyś może się pojawić). Na końcu powinna się pojawić też informacja, ile wynosi budżet i w jakim czasie aplikacja miałaby być wdrożona.

 

Proces tworzenia aplikacji mobilnej może wydawać się nieco skomplikowany i cóż… taki jest. Ale spokojnie – na każdym etapie zespół posiada osobę kontaktową, która będzie czuwała nad współpracą i cierpliwie odpowiadała na wszelkie pytania. Parafrazując oklepane, choć prawdziwe powiedzenie: komunikacja jest kluczem do idealnej aplikacji mobilnej.

Blog appvinio

Siedziba

Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Skontaktuj się z nami

 

NIP: 6312680249
+48 725 733 380

Polityka prywatności
© Copyright 2021 by appvinio.